U četvrtak ponovo u osam

U četvrtak 9. oktobra kartanje će ponovo početi u 20:00. U ponedeljak se igra u standardnom terminu.