Nova rejting lista

Izašla je nova rejting lista. Na kojoj se može videti da je Jovana započela pohod ka svom “prirodnom” rejtingu.