Rejting lista

Formirana je nova rejting lista , koja nije donela značajnija pomeranja u redosledu igrača.