UPRAVNI ODBOR

Dana 20.02.2022 godine održan je sastanak upravnog odbora sa sledećim

DNEVNIM REDOM

 1. Izbor novog člana Upravnog odbora
 2. Odluka o članarini za 2022. godinu
 3. Odluka o određivanju ovlašćenog zastupnika kluba
 4. Rasprava o učešću u 1. ligi Srbije i sastav tima
 5. Vodjenje potrebne dokumentacije NSBK

Na sastanku su prisustvovali sledeći članovi:

 1. Medić Obrad
 2. Opačić Đuro
 3. Vlaškalić Miloš (telefonski)
 4. Veličković Bogdan (kandidat za novog člana)

Na sastanku su donete sledeće odluke i zaključci:

 1. -Usvojen je predlog da se za člana Upravnog odbora izabere Bogdan Veličković
 2. -Doneta je Odluka da je visina klupske članarine za 2022. godinu 1000 rsd, a prikupljanje će vršiti Bogdan Veličković
 3. -Doneta je odluka da se Bogdan Veličković imenuje za ovlašćenog zastupnika kluba, kao i da se Stojan Važić briše kao ovlašćen zastupnik kluba
 4. -Doneta je odluka da NSBK učestvuje u takmičenju 1.lige a da se kotizacija za učešće plati iz prikupljenih dinarskih sredstava od članarine. U sastav tima za igranje lige ulaze:

1.Baba Atila, kapiten tima

2.Trnavac Vuk, član

3.Veličković Bogdan, član

4.Vlaškalić Miloš, član

5.Medić Obrad, član

6.Nikolić Tamara, član

7.Bošnjak Ivica, član

8.Opačić Đuro , član , stim da se lista igrača po potrebi može povećati

5.-Doneta je odluka da se za završni račun za 2021, koristi elektronski potpis ovlašćenog zastupnika Opačić Đure, a da za sledeće završne račune koristi elektronski potpis Veličković Bogdana

Bogdanu Veličkoviću su predati : pečat kluba i zapisnici o prihodima i rashodima novčanih sredstava za period 2013-2021. godinu