Članarina NSBK

S obzirom na postojanje zakonske obaveze o uplati članarine na račun kluba, Upravni odbor Novosadskog bridž kluba doneo je odluku o visini članarine za 2019. i 2020. godinu. Godišnja članarina za članove kluba je 200 dinara, s tim što članarinu za 2019. godinu treba platiti Đuri do 26. decembra.