Kup Srbije

Odlični rezutati novosadskih igrača na parskom turniru – Gorana je osvojila prvo mesto u paru sa Dragoljubom Jovanovićem, a Ivo i Stojan su drugi. Kup Srbije osvojila je bugarska ekipa Bonsist.