Ponedeljak i utorak u klubu

U ponedeljak se igra redovni klupski turnir, a u utorak je edukativni turnir sa Vukovim početnicima.