Rejting lista

Stigla je rejting lista, koja će verovatno važiti poslednja dva kvartala ove godine. Oni koji se bave obradom rezultata, možda će biti zainteresovani za Players fajl.