Kurs bridža za građanstvo

Odavno nismo organizovali kurseve bridža za populaciju stariju od 25 godina. Dugu pauzu prekinuće Šare, koji će držati kurs ponedeljkom i četvrtkom, na adresi Bogoboja Atanackovića 34A. Propagirajte ovaj događaj među svojim prijateljima i poznanicima, a i šire. Tačan termin prvog sastanka biće uskoro određen.