Generalni plasman Martovskog ciklusa

U generalcu nagradnog turnira prvo mesto dele Marija i Aleksandar, a prvi do njih je Vuk.