Treći edukativni turnir

U ponedeljak je edukativni turnir igran na tri stola. Početnici su došli, podbacio je odziv instruktora.