Howell od 2. februara

Računarskom proverom utvrđeno je da je sinoć ipak došlo do podele prvog mesta.