Edukativni turnir

U četvrtak 5. januara igraćemo edukativni turnir sa početnicima iz Zmaj Jovine gimnazije, i drugih škola i fakulteta.