Članarina BSS

Članovi Bridž Saveza Srbije iz Novosadskog bridž kluba koji još nisu platili članarinu za ovu sezonu, mogu tog tereta da se oslobode četvrtkom, kod Ivice.