Podsećanje – Coletov Memorijal

Coletov memorijal se igra u subotu. Molimo sve koji su odlučili da će igrati da se prijave (može Đuri ili Ivici), da bi olakšali posao organizatoru.