Podsećanje – Parsko prvenstvo

OPP počinje u četvrtak. Da biste olakšali posao organizatorima, dođite na vreme, 18:35 je u redu. Ako ne stižete do tada, obavezno javite nekom od prisutnih da dolazite. Takođe, bilo bi lepo da prijavite učešće na stranici za prijave BSS-a. Ako ne znate kako se to radi, zamolite Trnavca, ili Etinskog, ili Bošnjaka da vas prijave.