Rezultati Mix Tim prvenstva

Timski miks osvojila je ekipa Saks (Selena, Altman, Koldža i Saška), a drugo mesto osvojila je Jovanina Go2jo. Treće mesto pripalo je jedinoj većinski novosadskoj ekipi, Karovoj dami.