Mix Tim Prvenstvo Srbije

Prvenstvo Srbije za mešovite timove održaće se 1. i 2. oktobra u Beogradu. Vaš tim sastavljen od dva-tri miks para možete prijaviti  na sajtu BSS. Propozicije će biti objavljene kad se za to steknu uslovi.