EUSA games – drugi dan

Drugi dan Univerzitetskih igara bio je nešto lošiji od prvog za našu ekipu, ali su ipak zadržali peto mesto.