7. Memorijal Svetozar Emil Tedeschi – veliki uspeh naših parova

U Zagrebu je preko vikenda održan veoma jak pozivni memorijalni turnir, uz učešće 68 parova. Sva tri naša para postigla su izvanredne rezultate. Vuk i Likar su drugi, Leta i Koldža treći, a Jovana i Selena su šeste.