Prolećna Pula

Posle Banjaluke, Gorana i Bojan su poharali i Pulu, osvojivši prvo mesto na Batleru i šesto na Mičelu.