Bridge the gap

U ponedeljak na timskom igraćemo podele sa Bridge the Gap akcije. Svaki par koji bude igrao biće “u timu” sa jednim parom vrhunskih svetskih igrača, a kako će vaše kolege iz tima igrati, možete pratiti na BBO posle našeg turnira. Biće i nekih nagrada za najbolje parove, između ostalog i smeštaj na majskom turniru u Puli. Dosad se za ovu akciju prijavilo preko 20 klubova iz celog sveta, a među njima je i naš klub. Ideja je da se prikupe sredstva kojima će se finansirati učešće studentskih ekipa (pa tako i naše ekipe) na Evropskim studentskim igrama ovog leta u Hrvatskoj. Dakle, od nas se očekuje i da doniramo izvesnu količinu novca, pa se umoljavaju kapiteni da prikupe dobrovoljne priloge od članova svojih ekipa. A možete, osim toga, donirati i poklone koje ćemo podeliti najboljim parovima u našoj sali.