Edukativni turnir u ponedeljak

U ponedeljak se igra edukativni turnir, dolaze deca sa sekcije.