Nova rejting lista

Redovno očitavanje rejtinga pokazalo je da su na najnovijoj listi najviše napredovale Selena i Jovana, a prilično se istakao i Dejan.