Sedmo otvoreno prvenstvo BIH

Gorana i Đuro osvojili su prvo mesto na Batleru na prvenstvu BIH. Milan Đorđević i njegov sarajevski partner Feko drugi su i na Batleru i na Mičelu.