Prvo kolo parskog prvenstva

Prvu seansu OPP-a dobili su Milan i Danko, za dlaku ispred Borisa i Nikole. Izvršioci preliminarnog obračunavanja zanemarili su činjenicu da je redosled upisa na prvom i šestom stolu bio promenljiv. Zbog toga će konačni rezultati neke obradovati, a nekima slomiti srce. Podele će biti unete ovih dana.