Howell od 21. septembra

Zanimljivo je vršiti obračun u poslednje vreme, pošto se konačni rezultati uvek poprilično razlikuju od onih koji su izmereni na licu mesta.