Odigran Memorijal “Dr Petar Aranicki”

Obnovljeni Memorijal Petra Aranickog još jednom se potvrdio kao turnir koji daje šansu svim ekipama. Prelazni pehar odneli su Sekretari, predvođeni sekretarom Bridž saveza Vojvodine.