Howell od 4. maja

Sa nekim novim (starim) licima, u ponedeljak smo dogurali do četiri stola. Vratio se dobri stari Ljubomir, a dobra stara Gorica ponovo je počela da pobeđuje.