Edukativni turnir 2. februar

Zahvaljujući budnosti webmastera u poslednji čas je ispravljena greška u obračunu (koju je napravio webmaster). Tako je prvo mesto na edukativnom turniru vraćeno pravim vlasnicima, B. i D. Jovanoviću.