Nova rejting lista

Rejting lista pokazuje da je prethodno tromesečje najviše prijalo Obradu, koji je na relativno malom broju turnira napravio veliki napredak u rejtingu.