Simultani turnir je završen

Konačno je gotov simultani turnir, pobednik u svetskoj sali je Feliks. U našoj sali nije igrana poslednja seansa, tako da je Ivica zadržao najbolju poziciju, sedmu u ukupnom plasmanu.