Simultani posle 8. kola

Pregled stanja simultanog turnira. Sinoć smo igrali na dva stola, pa nećemo ni objavljivati rezultate iz naše sale.