Šesto kolo parskog prvenstva

Sale i Obrad su pobedili sa velikom prednošću u šestom kolu OPP-a. Generalac će stići ovih dana.