Početak Parskog prvenstva Novog Sada

Na startu parskog prvenstva najbolje su se snašli Dule i Đuka. Rezultati za sada nisu zvanični jer imamo par spornih upisa, pa su moguće sitnije korekcije u narednih dan-dva.

20141023_OPP1

20141023_OPP1